Mạc phủ Muromachi (P2)

Thời kỳ Mạc phủ Muromachi ở Nhật Bản mang các một số đặc điểm chính.


Xã hội

Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt, nhiều cuộc khơi nghĩa nông dân bùng nổ (Cuộc khởi nghĩa các vùng quanh Kyoto năm 1428; cuộc khởi nghĩa Harima năm 1429...)
Nhật Bản bị cuốn vào cuộc tranh chấp gay gắt giữa các thế lực phong kiến. Cục diện Nam-Bắc triều gây chia rẽ sâu sắc.
Về sau, đất nước cơ bản được thống nhất.

Lịch sử thời kỳ này chủ yếu là những cuộc nổi dậy và tranh chấp giữa các thế lực trong nước

Tình hình kinh tế

Nông nghiệp

Có nhiều tiến bộ, nhiều loại cây nông nghiệp xuất hiện, áp dụng bánh xe quay nước để canh tác, canh tác 2 vụ/năm. S đất trồng được mở rộng.

Thủ công nghiệp

Sự phân công lao động được tăng cường, một số ngành thủ công khá phát triển như xây dựng, dệt, chế tạo vũ khí...Nhiều xí nghiệp thủ công nghiệp ra đời, hình thái sản xuất Tư bản chủ nghĩa xuất hiện.

Thương nghiệp

Ngoại thương phát triển mạnh, buôn bán với Trung Quốc, Philippines và vùng duyên hải Đông Dương. Nhiều thành thị lớn ra đời như: Sakai, Hogo, Nagasaki

Văn hóa

Nền mỹ học của Nhật Bản đã phát triển đến đỉnh cao và đây là giai đoạn văn hóa quan trọng, độc đáo và năng động nhất. Sự xuất hiện của một số tầng lớp xã hội mới, quyền lực và giàu có hơn cũng là nguyên nhân khiến cho văn hóa Nhật Bản thời kỳ này trở nên khá đa dạng.

Kiến trúc- Hội họa

Nhiều công trình kiến trúc lớn được xây dựng  bởi các nghệ nhân tài danh với những khoản tiền lớn: Kim Các Tự, Ngân Các Tự ...cho đến nay vẫn là những công trình kiến trúc- văn hóa tiêu biểu của 
Nhật Bản.

Kim Các Tự vẫn đẹp lộng lậy đến ngày nay

Hội họa chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo. Tranh thủy mặc đạt đến tuyệt kỹ, mang triết lý sâu xa và vẻ đẹp dung dị.

Tranh thủy mặc đẹp dung dị mà sâu xa

Tôn giáo

Tư tưởng Phật giáo vẫn giữ vai trò là dòng chủ lưu trong nhiều lĩnh vực văn hóa.

Văn học

Chủ yếu là thơ-đã thể hiện  một tiếng nói riêng, mang tinh thần dân tộc rõ rệt, đi sâu vào nghiên cứu triết học và lịch sử. Thơ liên cú và loại hình kịch Noh rất được ưa chuộng

Kịch Noh rất được ưa chuộng trong thời kỳ này


Các nghệ thuật văn hóa khác cũng được nâng lên tầm cao mới như cắm hoa, vườn cảnh, trà đạo...rất được ưa chuộng.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.