Header Ads

Văn hóa Nhật Bản

Góc tâm hồn

Ad Home

Cấu trúc Ngữ pháp N3 Ep17

4.12.19
1. Cứ mãi…mà không…với cấu trúc: 「---たきり。。。ない」 Một hành động, tính chất, trạng thái được giữ nguyên mà không có sự thay đổi, vận động đá...Chi tiết

ふたつの夢 - Hai giấc mơ

9.7.19
自治会から、留学生数人との交流会があるとの連絡を受け、行ってみた。自己紹介が終わると、同会役が「日本に来て、驚いたことは」と質問した。 Nhận được tin báo từ phía Hội tự quản rằng có một buổi giao lưu với ...Chi tiết

ふるさと – Quê hương

10.6.19
小さな漁村で、「今でも海へ」とたずねる私に、お年寄りは「いや」と短く答えた。促されてとなりに腰を下ろし、一緒に夕陽に染まる海を眺めた。 Tại một làng chài nhỏ bé , khi tôi hỏi thăm bây giờ có còn ra khơi h...Chi tiết

命- Sinh mệnh

28.5.19
少しでも長生きをという願いをかなえるために、医療は目覚ましい進歩をとげてきた。 Chăm sóc y tế đã đạt được những tiến bộ vượt bậc nhằm hiện thực hóa mong muốn sống càng lâu càng...Chi tiết

歌の力 - Sức mạnh của bài ca

26.5.19
長く会社に勤めているが、いつまでもなじめないことがある。歓迎会や送別会など特別な集まりの後で、歌に誘われることだ。 Tuy đã làm việc tại công ty một thời gian dài, nhưng không phải lúc nào cũng c...Chi tiết

Cấu trúc Ngữ pháp N3 ep 15

14.2.19
1. Trước tiên là.../ Đầu tiên là...với cấu trúc: 「---をはじめ」 Dùng để trình bày ví dụ tiêu biểu (Nổi bật, thường được nghĩ đến, thường được n...Chi tiết

Video

Từ vựng Tiếng Nhật

Bài đọc

Được tạo bởi Blogger.