Bảng chữ cái Hiragana

Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana và Katakana là loại chữ biểu âm, mỗi chữ biểu thị một âm tiết. Hãy học các chữ cái tiếng Nhật! Đây là bước đầu tiên để đọc và viết tiếng Nhật.


Chúng ta cùng nhau học bảng chữ cái Hiragana nhé!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.