てるてるぼうず - Búp bê cầu nắng

天気や季節の変化を予測すること、人間が毎日の生活を続けていく上で、欠かせないいとなみであった。
Dự báo sự thay đổi của thời tiết, khí hậu là việc không thể thiểu để hoạt động sống của con người tiếp diễn đi lên.天気次第で、収穫が影響を受け、食べ物を求めて入った山や海で命を落とすこともめずらしくなかったからである。人々は少しでも自然の法則を知ろうと、空の色、雲の流れ、風の向き、土や木の温度などを観察し続け、自然と調和をとりながら生活してきた。
 Tùy thuộc vào thời tiết mà vụ mùa cũng bị ảnh hưởng, cũng bởi có không hiếm người đã phải bỏ mạng ở núi đồi hay biển lớn-nơi mà họ mong cầu có được miếng ăn. Mọi người đã không ngừng quan sát độ ẩm của đất hay của cây cối, hướng gió, đường mây bay hay màu sắc của bầu trời v.v...để có thể vừa sinh sống vừa hòa hợp với tự nhiên. (sống hòa hợp với tự nhiên)

今も日本各地には、「夕焼けの次の日は晴れ」とか「山の雪がどこまでとけたら農作業を始める」といった言い伝えが残る。もちろん、当てにならないことも多いが、長い時間をかけて人間が自然から学んできた経験と知恵を集めた教えである。また、時には、秋の収穫を神にのり、「あした天気にしておくれ」とてるてるぼうずを作ったりもした。
Ngay đến bây giờ ở các địa phương Nhật Bản vẫn còn truyền lại những câu như " Ráng đỏ rực ngày mai nắng cực" hay "Tuyết trên núi đã tan đến đâu để bắt đầu việc canh tác". Dĩ nhiên, nhiều câu không thực sự đúng, nhưng đó là những kinh nghiệm và trí tuệ được đúc kết từ những gì mà con người trải qua thời gian lâu dài học được từ tự nhiên và truyền lại. Thậm chí, đôi khi việc thu hoạch vụ thu phải dựa các vị thần, người ta đã làm những con búp bê cầu nắng để cầu xin rằng ngày mai sẽ có thời tiết thuận lợi

初めて天気予報が出されたのは、日本では1884年のことで、初めの間は、簡単な予報であった。しかし、コンピューターが使われ始めるとともに、気象観測の技術が大きく進歩し、予報は正確になる、今では、毎日の生活になくてはならない情報になっている。インターネットを利用すれば、数時間後、数日後の天気を知ることができる。農作業や旅行の日取りどころか、これから外出するのに何を着ていくか、かさを携帯するのかまで予報を参考にして決める時代になった。
Lần đầu tiên Dự báo thời tiết ra mắt là vào năm 1884 tại Nhật Bản, trong giai đoạn đầu, đó chỉ là những dự báo đơn giản. Tuy nhiên, cùng với việc máy tính bắt đầu được đưa vào sử dụng, công nghệ quan trắc khí tượng đã có nhiều bước tiến lớn và dự báo trở nên chính xác hơn để đến bây giờ đã trở thành thông tin không thể thiếu đối với đời sống hàng ngày. Bằng cách sử dụng Internet, chúng ta có thể biết thời tiết vài giờ sau đó, vài ngày sau đó. Không chỉ trong trường hợp chọn ngày để canh tác hay cho hoạt động du lịch, đây đã trở thành thời đại mà thậm chí ta có thể  quyết định mặc gì khi ra ngoài hoặc có  mang dù theo hay không bằng cách tham khảo trên dự báo.


ところが、そうした人間の努力にもかかわらず、今、世界中で異常気象が続いている。季節外れの台風が洪水を引き起こし、かけがえのない命をうばう。自然の法則を無視して、山や海の姿を変え、水や空気をよごし続けきた結果である。今ある予報の技術では手におえなくなり、あわてて「これまでに経験したことのないような」などと言っている。異常気象は、自然を観察し、その法則にしたがって生きてきた人間に、「今のあり方を一度見直してみろ」という自然の声なのかもしれない。
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực như vậy của con người, thời tiết bất thường vẫn tiếp diễn trên toàn thế giới hiện nay. Những cơn bão trái mùa kéo theo lũ lụt, cướp đi biết bao sinh mệnh quý giá. Đó là hậu quả của việc phớt lờ quy luật tự nhiên, thay đổi hình dạng của biển và núi, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí. Chúng ta không thể kiểm soát điều đó trong tầm tay với công nghệ dự báo hiện tại, chỉ có thể lúng túng cho rằng cho ta chưa hề có kinh nghiệm đến việc này. Những hiện tượng thời tiết bất thường có thể là tiếng nói của tự nhiên với những người từ trước tới này vẫn sống theo quy luật đó, rằng hãy xem xét lại cách thức quan sát thiên nhiên trong hiện tại.💓Từ vựng:
予測: Sự báo trước, sự ước lượng
欠かせない: Không thể thiếu
次第: Thay đổi, biến động
収穫: Vụ thu hoạch
影響: Ảnh hưởng
求めて入った: Mong cầu vào, nhờ cậy vào
命: Mạng, mệnh
法則:Quy tắc
観察: Quan sát

調和: Hài hòa, hòa hợp
各地: Các địa phương
夕焼け: Ráng chiều đỏ rực
農作業: Việc canh tác
知恵: Hiểu biết
神: Thần thánh
てるてるぼうず: Búp bê cầu nắng
気象観測: Quan trắc khí tượng
参考: Tham khảo
異常気象: Hiện tượng thời tiết bất thường
洪水: Lũ lụt
かけがえのない: Không thể thay thế được
うばう: Cướp đi
無視: Phớt lờ, xe thường
手におえなくなり: Kiểm soát
あわてて: Bối rối, lúng túng
見直: Xem xét


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.