Bốn vùng kinh tế chính của Nhật bản


Nhật Bản có 4 đảo chính là Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu. Mỗi đảo lại có những đặc trưng kinh tế riêng tạo thành 4 vùng kinh tế lớn.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.