NHẬT BẢN THỜI CỔ ĐẠI ( KHOẢNG 9000 TCN-500 TCN)Người Nhật cho rằng Tổ tiên họ là nữ thần Mặt trời

Từ khoảng năm 9000 TCN đến  năm 500 TCN, người Nhật Bản sống bằng nghề săn bắn, đánh cá và hái quả hạch, quả mọng để ăn. Xung quanh họ có nhiều thực phẩm đến nỗi họ không nghĩ đến nghề nông. Cách sống đó tồn tại trong một giai đoạn có tên là thời kỳ Jomon.
Một bình gốm thời Jomon

Những nghề mới

Khoảng 500 TCN, cư dân từ Á lục địa đã đến định cư tại Nhật Bản. Họ mang theo những nghề mới như trồng lúa và rèn đúc kim loại. Họ sống thành bộ tộc dưới sự cai trị của một tộc trưởng.Phục dựng sinh hoạt của người Jomon


Những hoàng đế đầu tiên

Một bộ tộc là Yamato trở nên hung mạnh hơn các bộ tộc khác và các tộc trưởng Yamato trở thành những Hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản. Trong thời gian họ cầm quyền, nhiều khái niệm mới như chữ viết, đã được truyền bá từ Trung Quốc sang.

Mồ mả và chiến binh

Các Hoàng đế đầu tiên của Yamato sau khi chết được chon trong những ngôi mộ bằng đá bên trên là những ụ đá lớn hình lỗ khóa. Người ta đặt xung quanh mộ những bức tượng chiến binh nhỏ bằng đất sét để canh mộ
Tượng đất sét Haniwa đặt canh mồ mả

Những mốc thời gian cần nhớ

  • Khoảng 9000 TCN-500 TCN: Cư dân săn bắn để đánh cá và sinh sống ( Thời kỳ Jomon)
  • Khoảng 500 TCN- 300 : Nghề trồng lúa và rèn kim loại bắt đầu hình thành
  • Khoảng 300 -500 : Các nhà cầm quyền Yamato kiểm soát miền trung Nhật Bản
  • Khoảng 450 Chữ viết được truyền bá từ Trung Quốcx

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.