Hệ thống chữ viết tiếng Nhật


Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết, mỗi loại có một vai trò riêng. Trong câu WATASHI WA NAM DESU (Tôi là Nam), danh từ để chỉ "tôi" WATASHI được viết bằng chữ "Kanji" tức là chữ Hán.


WA, DESU và các phần khác có chức năng ngữ pháp được viết bằng chữ "Hiragana." Động từ và tính từ được viết bằng cả chữ "Kanji" và "Hiragana." Các từ có nguồn gốc nước ngoài hoặc tên người nước ngoài, ví dụ như "Anna," được viết bằng chữ Katakana.

"Hiragana" và "Katakana" là chữ biểu âm. Mỗi chữ thể hiện một âm tiết. Tiếng Nhật có 5 nguyên âm: a, i, u, e, o; và 9 phụ âm. Trong tiếng Nhật, mỗi một nguyên âm và tổ hợp một phụ âm và một nguyên âm tạo nên một âm tiết. Ngoài ra còn có chữ n.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.