「ほうれんそう」Những nguyên tắc cơ bản trong công ty Nhật

Hourensou-「ほうれんそう」là những nguyên tắc cơ bản trong thông tin liên lạc trong các công ty Nhật Bản. 「ほうれんそう」hay 「報。連。相」là từ ghép 3 chữ cái đầu của 3 từ 報告 nghĩa là báo cáo, 連絡nghĩa là liên lạc và cuối cùng相談 nghĩa là tham khảo ý kiến. Từ này là một kiểu chơi chữ bởi trong tiếng Nhật, rau chân vịt cũng gọi là「ほうれんそう」  (「ほうれん草」) . Bạn nhất định phải ghi nhớ và tuân thủ các nguyên tắc này bởi nếu sao nhãng có thể gặp vấn đề trong công việc.

報告(ほうかく)là báo cáo. Bạn cần báo cáo thường xuyên về tiến độ công việc để khi có vấn đề xảy ra, đồng nghiệp và cấp trên có thể ứng phó ngay được.


連絡(れんらく)là liên lạc. Bạn cần thông báo với đồng nghiệp và cấp trên về kế hoạch và lịch trình làm việc của mình. Nếu định về thẳng nhà sau khi làm xong công việc ngoài công ty, hoặc nếu muốn xin nghỉ phép, hay đến trễ cũng phải nhớ báo cho cấp trên và đồng nghiệp biết..


相談(そうだん)là tham khảo ý kiến. Bạn nên hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh. Nếu bạn là người mới đi làm, còn ít kinh nghiệm thì bạn có thể hỏi ý kiến bất cứ điều gì mà không sợ xấu hổ. Trong xã hội Nhật Bản người ta luôn quan niệm : Hỏi thì xấu hổ một lần. Không hỏi sẽ xấu hổ cả đời.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.